A népszámlálástól
a politikai reprezentációig

Történetünk a magyarországi roma közösségek idetitáspolitikájának

 és a demokratikus részvételük lehetőségeinek a megteremtéséért folytatott közdelem.

Történetünk

        Az Idetartozunk Egyesület megalakulása történetileg a 2011-es Népszámlálás kapcsán folytatott (Sokszínű Magyarország elnevézű) társadalmi kampányhoz köthető. A népszámlálás mint politikai vállalás volt jelen a romák életében. 2001-ben alig több, mint 196 000 fő mondta magáról, hogy valamely hazai cigány, roma csoport tagja, 2011-ben sikerült több, mint ezer roma honfitársunkat felhelyezni az ország demográfiai térképére. A romák sajátos szocio-gazdasági helyzete miatt a valós népességi arányokat tükröző számok nagyon fontosak a társadalmi léptékű programok tervezhetősége és a reális hivatkozások miatt is. Ez volt az egyik ok, amiért hozzákezdtünk a népszámlálással összefüggésben a kampány megvalósításához. A másik ok, hogy a népszámlálási kampány volt az első olyan megmozdulás, ahol politikai, ideológiai nézetektől függetlenül, egymással együttműködve, magukért állhattak ki a romák. Addig, a rendszerváltás óta eltelt több, mint húsz évben a roma közösségek több tucat kampányban vettek részt ám ezek minden esetben olyan politikai kampányok voltak, amelyek során vagy következtében, valamely politikai párt vagy roma politikai szervezet vagy ezek képviselői hatalomhoz, mandátumhoz jutottak. Ezért egymással versengtek és ezen húsz éves folyamat következtében ez a fajta politikai verseny és az egymás legyűrésének a kényszere vált uralkodóvá működésükben, tevékenységükben. 

 

     Munkánk eredményeként gyakorlatilag az összes létező, egymással politikailag rivalizáló roma platformot sikerült e feladat mentén együttműködésbe vonnunk. A romák szociális helyzetre, a roma csoportokon belüli hovatartozásra, helyi és társadalmi státuszbeli különbségekre tekintet nélkül egy célért léptek fel és szervezték meg magukat, verseny helyett partnerekként tekintettek egymásra. Össztársadami érdek mentén,  speciális tapasztalati tanuláson ment keresztül a kampánnyal valamilyen módon kapcsolatba került emberek többsége. Egy polarizált társadalmi közegben kellett érvényre juttatni a kampány üzeneteket és megszabadítani a romákat az előkerült félelmeiktől és a bizonytalanságtól. A kampány során kidomborodott, hogy hihetetlen energiákat igényel egy a társadalom által súlykolt negatív identitás pozitívba fordítása és ennek mentén számos félelemmel, negatív manipulációval lehet találkozni. Mégis azt kell mondjuk e kérdésben elfoglalt álláspontunk és az identitásunkhoz fűződő pozitív viszony kommunikálása és hangsúlyozása jelentős táborra talált a roma közösségekben, illetve jelentős belső erőket mozgósított. 

 

   A kampány során megalakult Idetartozunk Facebook csoport platformot szolgáltatott a politikai, társadalmi ügyek megvitatására. Önszerveződésekről, mozgalomról kezdtek el írni, vitázni. Kulturális és történelmi, történeti megközelítésből tárgyalták ki a romák társadalmi, politikai beágyazottságát, jelenlétét a társadalomban. Az identitáspolitika mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott az emlékezetpolitika is az akkor még informális közösségben, és a tatárszentgyörgyi tragikus eseményekről való megemlékezésre, a Mátyás térre több, mint 1500 főt tudott mozgósítani kizárólag az Internet használatával és most először tartottak megemlékezéseket több, mint százötven településen szerte az országban a csoportunk felhívására. Augusztus 2-án a Roma Holokauszt emlékműnél 10 év óta nem jelent meg ennyi ember, mint 2012-ben, hogy együtt emlékezzenek a porrajmos áldozataira. A szervezésünkben több, mint ezer főt tudtunk megszólítani és közös emlékezésre elhívni a Nehru parton lévő emlékműhöz.

 

      A kampány és az azt követő időszak nem csak tapasztalatot, de egyben felelősséget is kitermelt a jövőre nézve és észre kellett vennünk, fel kellett ismernünk a kibontakozó elvárásokat is. Ezen idő óta az ország minden megyéjében rendelkezünk kapcsolatokkal. Jelentős a száma azoknak, akiket a közösségi munkás, önkéntes aktivista karakter jellemez és közvetlenül a roma közösségekben élnek, velük, értük dolgoznak. Az évek során bizonyítást nyert, hogy a pozitív etnikai és államolgári identitás erősítése és alapzatként való elfogadása lehet az a tényező, amelyre egy valódi, erős, együttműködésen alapuló civil roma mozgalom felépíthető. 2017 óta egyesületi formában, legitim entitásként a magyarországi roma közösségek társadalmi mozgalmát kívánjuk erősíteni, a roma emancipációs mozgalomnak új lendületet akarunk adni.
Az új lendületet egy széles bázison nyugvó, az egyéni érdekek helyett a közösségi érdekek mentén, továbbá az emberi, állampolgári jogegyenlőség és identitásvállalás értékei mentén épülő mozgalom adhatja meg. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a romák független, közösségi és társadalmi érdekekre épülő önreprezentációt biztosító intézményeit, a civil identitású intézményeit utánpótlás neveléssel is megalapozzuk, és a meglévőkhöz hozzájáruljunk.Állampolgári Aktivizmus
Demokratikus Értékek
Társadalmi Igazságosság

Támogasd a munkánkat!

Segíthetsz igazságosabbá, egyenlőbbé tenni a társadalmunkat. Számos, az állampolgári aktivizmust, és a roma közösségek emancipácós küzdelmeit előremozdítő tevékenységünket magánszemélyek támogatásával tudjuk megvalósítni. Az emberi jogok védelme, a szólásszabadság, a gyülekezési jog és az emberi méltósághoz fűződő jogok védelme és tiszteletben tartása a demokrácia alapját képezik. Azért dolgozunk, hogy az aktív, cselekvő állampolgárt ne a szélsőséges eszméket követők jelenítsék meg az országban.

 

 

Banki adatok

Magnet Magyar Közösségi Bank

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.

16200223-10090019-00000000

Nezetközi utalás esetén 

Bank Code/swift: HBWGHUHB

IBAN: HU 16200223-10090019-00000000

Lehetőséged van PayPal-on keresztül is támogatásd küldeni
kapcsolat

E-mailben felveheted velünk a kapcsolatot.

idetartozunk@gmail.com

© 2021. Minden jog fenntartva - Idetartozunk Egyesület

Adatvédelmi és Felhasználási feltételek