KOALíCIÓ A VÁLTOZÁSÉRT

Roma Politikai Minimum

Setét Jenő felhívása

Légy része valami nagynak!

A cigány, roma közösséghez tartozó magyar választópolgárok úgy tapasztaltuk az elmúlt 30 évben, választásról-választásra-, hogy ügyeink és törekvéseink hátra sorolódnak a társadalmilag fontos ügyek listáján a politikai pártok körében.

Leszögezzük, hogy ezek alapján is a magyar politikai elitnek és pártoknak sokévtizedes adósságaik vannak a magyar társadalom mintegy 8-10%-át kitevő cigány, roma emberekkel és közösségekkel szemben.

Nem tudjuk tovább elfogadni a parlamentbe bejutni törekvő pártok üres szólamait és egy kaptafára született ígéreteit, amelyek gyakran értéktelenek és komolytalanok.

 

Célunk az, hogy a parlamentbe és kormányra jutni szándékozó pártok a cigány, roma választóik felé is komolyan vehető, valódi politikai ajánlatokat és vállalásokat tegyenek.

Kérem, a roma és pro roma szervezeteket, szakmai közösségeket, hogy csatlakozzanak a koalícióhoz amennyiben egyetértenek a Roma Politikai Minimum Programmal.

A Roma Politikai Minimum Program

Akarjuk, hogy a II. világháború vége óta eltelt 76 évben soha létre nem hozott országos roma nemzetiségi intézményeink létrejöjjenek, és amelyek a nemzetiségi kulturális autonómia körébe tartoznak, mint cigány művészeti központ, múzeum, színház, roma tehetséggondozó kollégiumi hálózat, azok működését, fenntartását más nemzetiségek intézményeihez hasonlóan a magyar állam garantálja és biztosítsa. 

Kapjuk vissza a Gandhi Gimnáziumot, a Rajkó és a 100 Tagú Cigány Zenekar működését pedig elismert intézményekként az állam szavatolja!

Politikai részvételt akarunk a helyi döntéshozatalokban, ezért szükséges a kedvezményes nemzetiségi mandátum szabályainak teljesíthetővé tétele, mert ez idő szerint egyetlen nemzetiségi mandátumot sem osztottak ki az elmúlt két önkormányzati választáson, így a többezres, tízezres létszámú roma közösségek is képviselet nélkül maradtak a helyi önkormányzatokban. Vissza akarjuk kapni a 15 éve, 2006-ban elvett 1000 önkormányzati mandátumot! Továbbá legyen újra önálló és független a Kisebbségi Ombudsman és az Egyenlő Bánásmód Hatóság!

Tanulni akarunk, ezért követeljük a tankötelezettségi korhatár 18 évre történő visszaállítását, hogy egyetlen gyermek se hagyhassa el a közoktatás rendszerét szakma/érettségi megszerzése nélkül. Követeljük a továbbtanulni szándékozó roma gyermekek/fiatalok ösztöndíjazását, mentorálását; és a roma tanulók iskolai elkülönítésének 70 éve fennálló gyakorlatának felszámolását, az elkülönítés állami dotálásának megszüntetését az óvodától az egyetemig. Az érettségi/diploma megszerzéséért tanuló hátrányos helyzetű fiatalokat legalább annyi ösztöndíjjal támogassa a magyar állam, mint amennyit jelenleg munkanélküliként kapnak.

Dolgozni akarunk, ezért elvárjuk, hogy állami/önkormányzati közalkalmazotti körben reprezentációja legyen a roma munkavállalóknak is a társadalmi arányuknak megfelelően. Célzott hátránykiegyenlítésként a megüresedő álláshelyekre a munkaadók a roma szervezetekkel, önkormányzatokkal együttműködve hívjanak be roma munkavállalókat is az oktatásba, a rendvédelembe, az egészségügybe, a közigazgatásba. Szorgalmazzuk egy roma vállakozásfejlesztési alap létrehozását, a közfoglalkoztatottak jogegyenlőségét, és  bérük pedig érje el a minimálbért!

Közszolgáltatásokat és közműveket akarunk az összes cigánytelepre, mert ezek hiányát az egyik legsúlyosabb diszkriminációnak és emberi jogi jogsértésnek tartjuk. 31 évvel a rendszerváltás után többszáz cigánytelepen továbbra is hiányoznak az alapvető közművek, mint út, járda, közvilágítás, szervezett szemétszállítás, ivóvíz; miközben minden más állampolgár számára ezek alapvető szolgáltatások, továbbá EU-s milliárdok érkeztek településfejlesztésre is, amelyekből a telepek kimaradtak. Védőnői, háziorvosi, rendőrségi, családgondozói, gyermekjóléti szolgáltatásokat és intézményes jelenlétet akarunk a telepeken is.  

POLITIKAI AKARATTÓL FÜGGETLENÜL

A Cigányok Élete is Számít

A Roma Politikai Minimum programunk mögött több, mint 80 szervezetből álló koalíció áll és továbbiak csatlakozására számítunk.

A politikai elit tagjait és a jövő évi parlamenti választásra készülő pártokat szeretnék megszólítani és sokadszorra felhívjuk a romákat érintő komoly társadalmi problémákra a figyelmet. Szeretnénk látni, hogy végre cselekvésre kényszeríti az eddig ezen problémákkal nem foglalkozó politikai szereplőket.

Az eddigi üres és komolytalan ígéretek helyett valódi változásokat szeretnének előidézni, megoldásokat követelni olyan fontos közügyekben megjelenő problémákra mint például a közoktatásban mai napig létező szegregáció, vagy a közszolgáltatások botrányos helyzete az elsősorban Romák lakta településeken.


A koalíció több, mint 80 szervezetből áll. Várjuk további roma és pro roma szervezetek csatlakozását.

JELENTKEZZETEK A CSATLAKOZÓ NYILATKOZATÉRT ÉS KAPCSOLÓDJATOK BE A TÁRSADALMASÍTÁS FOLYAMATÁBA.

01

Programtárgyalások

Cél, hogy a politikai pártok a választási kampányuk előtt, illetve a politikai programjuk véglegesítése előtt ismerjék meg a roma politikai minimum tartalmát. 

A nyilvánosság előtt és Küldöttségek útján is érdemi tárgyalásokat kell folytatni velük a legkülönbözőbb szinteken.

02

Koalíciós fórumok

A koalíció szervezetei megvitatják a program EU és nemzeti stratégiákhoz való viszonyát. Célunk a pártprogramokon túl a közpolitikai intézkedések szintjéig juttatni a tartalmakat, és ezzel kapcsolatosan is elvárásokat fogalmazunk meg a politikai pártok, illetve a képviselőik irányába.

03

Monitoring Rendszer Felállítása

A koalíció feladatának tekinti, hogy értékelje a mindenkori kormányok intézkedéseit, politikai akaratukat és cselekvésüket. Dokumentumba foglaljuk a Roma Politikai Minimum érvényre jutásának és a kapcsolódó programok megvalósulásának a monitoring folyamatában résztvállaló stratégia partnerségek működési módjait és  a közös vállalásokat, módszertani ajánlásokat.

kapcsolat

E-mailben felveheted velünk a kapcsolatot.

idetartozunk@gmail.com